Những ứng dụng của công nghệ máy tính lượng tử làm thay đổi cuộc sống

Những ứng dụng của công nghệ máy tính lượng tử làm thay đổi cuộc sống

Hơn hẳn máy tính thông thường chỉ có thể giải quyết một vấn đề ở một thời điểm, máy tính lượng tử có khả năng giải quyết nhiều vấn đề cùng lúc. Vậy những ứng dụng của công nghệ máy tính lượng tử ra sao, nó thay đổi cuộc sống như thế nào? Cùng tìm…

Keep reading